Στα 553.885.664 ευρώ διαμορφώνεται το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, που αποτελεί το κύριο εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα επόμενα χρόνια, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Με εξωστρέφεια, συνεργασίες και συνέργειες προχωράμε στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 ακολουθώντας την πολιτική φιλοσοφία της συλλογικής ηγεσίας και έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την ΠΕΔ Θεσσαλίας.
. Το νέο ΕΣΠΑ εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Περίοδο 2021-2027. Ακόμα περισσότεροι πόροι πρόκειται να εισρεύσουν στη Θεσσαλία από εθνικής εμβέλειας Προγράμματα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Με σχέδιο και στρατηγική, αξιοποιώντας τα διδάγματα της πανδημίας, δημιουργούμε ένα πλέγμα ενεργειών με συνάφεια στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις επιθυμίες των ανθρώπων για μετάβαση σε μια πιο ανθεκτική, δίκαιη και ασφαλή κοινωνία» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.


Στρατηγικός στόχος
Το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ευρωπαϊκά , εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά σχέδια και μελέτες, τις ανάγκες της περιοχής, τις δυνατότητες, τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2021-2027 και τους πόρους που διατίθενται.
Ο Στρατηγικός στόχος του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» είναι:
«Η Ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με σύμμαχο τη φύση».
Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 θέτει ως Στρατηγικές προτεραιότητες:

Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός με  τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΕΕΤΑΑ Δημήτρη Μαραβέλια
  • Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.
  • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
  • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών.
  • Την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.
  • Την περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
  • Την ενίσχυση της χωρικής συνοχής και της ενδογενούς ανάπτυξης.

Η κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027
Στόχος Πολιτικής «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» : 60 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή για δράσεις ενίσχυσης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στόχος Πολιτικής «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα»: 95 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή για δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας.
Στόχος Πολιτικής «Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας»: 34,5 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή για δράσεις ενίσχυσης του οδικού δικτύου -συνδέσεις με ΔΕΔ-Μ , οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης των περιφερειακών λιμένων.
Στόχος Πολιτικής «Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»: 68,9 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για υποδομές εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, προστασίας της φύσης.
Στόχος Πολιτικής «Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας»: 119,4 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, των ευάλωτων ομάδων, των παιδιών και εφήβων, στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης.
Στόχος Πολιτικής «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις » : 84,3 εκ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή για Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Χωρικών Επενδύσεων.

Προηγούμενο άρθρο“Καράβια – θρύλοι των θαλασσών κατά την εθνεγερσία του 1821”
Επόμενο άρθροΠέθανε ο πρώην υπουργός και Νομάρχης Λάρισας Γιάννης Φλώρος