Εντυπωσιακή άνοδο της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους αλλά και των διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων που αξιοποιούνται στην τηλεκπαίδευση και τηλεσυνεργασία, πέτυχαν στην πλειονότητά τους τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλο το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων με τη χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon. Η ανάλυση και μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 16 Ιουλίου 2021, από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στη σελίδα, τον μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος.
Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και στις 16 Ιουλίου 2021, περίπου επτά μήνες μετά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, παρατηρείται εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας στην Ελλάδα για τουλάχιστον 16 από τα 23 ελληνικά πανεπιστήμια (ποσοστό 70%). Η άνοδος αυτή κυμαίνεται από 28 έως και 2.376 θέσεις !!!. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παρέμεινε τόσο η «δέσμευση» των χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Η άνοδος της επισκεψιμότητας των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
(α) Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων. Σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% τα μαθήματα λόγω της πανδημίας πραγματοποιούντο με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ενώ και για τις εξετάσεις που κυμαίνονταν από 30 λεπτά έως και 3 ώρες οι φοιτητές παρέμεναν διασυνδεμένοι με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες των ιδρυμάτων (π.χ eclass) για να συμμετάσχουν και να αξιολογηθούν.
(β) Στο γεγονός ότι τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων χρήσιμο περιεχόμενο και υλικό για τα μαθήματα.
(γ) Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν στον COVID -19 και την αντιμετώπισή του.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία βρίσκεται στην 1η θέση σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23 Ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 72ηη θέση στην Ελλάδα έχοντας ανέβει 111 θέσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.
Με βάση τα στοιχεία το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται στην έβδομη θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ με την υψηλότερη επισκεψιμότητα.
Ο μέσος ημερήσιος χρόνος επισκεψιμότητας ήταν τα 3:58 λεπτά. Επίσης η δέσμευση (ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη Ιούλιος 2021) ήταν 4,5.