Ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασίαέδωσε το 2017 η εταιρεία Μύλοι Λούλη, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα με τα GRI Standards.

Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας, που έχουν σαν αποδέκτες την Κοινωνία, την Οικονομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Περιβάλλον και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Μύλοι Λούλη για ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή της λειτουργία υποστηρίζοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs), συμβάλλοντας έτσι θετικά στην ευημερία των μελλοντικών γενεών.

«Διαρκής στρατηγικός στόχος της εταιρείας Μύλοι Λούλη αποτελούσε και αποτελεί η συνεχής ταύτιση του ονόματός της με την ποιότητα, τα καινοτόμα προϊόντα, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την εξειδίκευση, την εξυπηρέτηση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πυλώνας Περιβάλλον

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τις επιδράσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και επιδιώκει να μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιεί τις θετικές. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνέχισε και το 2017 την τήρηση του πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 140001:2004 και την εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης, ενώ υλοποίησε επενδύσεις σχετικά με την ενσωμάτωση πρακτικών μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Με συνεχείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του προσωπικού της σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και ενίσχυση του τομέα της ανακύκλωσης, απέδειξε για ακόμη μια χρονιά την περιβαλλοντική της ενσυναίσθηση.

Εφαρμόζοντας όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της, στην παραγωγική διαδικασία, υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον, η Μύλοι Λούλη έχει πετύχει μέχρι σήμερα:

 • Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης
 • Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού
 • Μείωση των επιπέδων θορύβου στη Βιομηχανική μονάδα Κερατσινίου

Πυλώνας Κοινωνία

Το 2017, η εταιρεία αύξησε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ με προσήλωση στο όραμα της για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και με προσανατολισμό στην εκπαίδευση εντατικοποίησε τα σεμινάρια των επαγγελματιών αρτοποιών της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, όπου μοιράζεται τα μυστικά και την τέχνη του ψωμιού. Επίσης συνέχισε τη λειτουργία του Μουσείου Λούλη και επέκτεινε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνέβαλλε ενεργά στη στήριξη του έργου της Κιβωτού του Κόσμου καθώς και 197 άλλων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Οι βασικές ενέργειες κοινωνικού πρόσημου που υλοποίησε η Μύλοι Λούλη του 2017 είναι:

 • Υποδοχή 4.500 μαθητών στο Μουσείο Λούλη και διαμόρφωση νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για την σπατάλη τροφίμων και την διατροφή
 • Ενίσχυση των τμημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου με νέο ανθρώπινο δυναμικό
 • Κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικούς με την υγεία και ασφάλεια από τη χρήση και σήμανση των προϊόντων
 • Στήριξη της Κιβωτού του Κόσμου
 • Συνέχιση της λειτουργίας της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας
 • Στήριξη 197 ΜKO
 • Κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τους ειδικούς κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες αναφορικά με την προώθηση προϊόντων, τις πρακτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται ή τις διαφημιστικές της καμπάνιες.

Πυλώνας Οικονομία

Μέσα στο 2017 η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά νέα καινοτόμα επαγγελματικά και καταναλωτικά προϊόντα, όπως την νέα γεύση έτοιμων μειγμάτων Εasy Βake Pancakes, διατηρώντας ταυτόχρονα ψηλά τον πήχη της αρίστης ποιότητας και των εξαιρετικών πρώτων υλών. Οι ενδελεχείς έλεγχοι ποιότητας τόσο των προμηθειών όσο και των πρώτων υλών αποτέλεσαν και φέτος για την εταιρεία ύψιστη προτεραιότητα και στόχο. Παράλληλα ενσωμάτωσε στις πρακτικές της πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας.

Συνολικά στον πυλώνα Οικονομία η Μύλοι Λούλη προχώρησε σε:

 • Νέα προϊόντα: 2 επαγγελματικά προϊόντα – 3 Easy Bake
 • Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας
 • Υψηλές προδιαγραφές πρώτων υλών
 • Αυστηρούς ελέγχους προμηθειών

Και τέλος δεν υπήρξε:

 • Κανένα περιστατικό μη συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικούς με την προμήθεια και χρήση προϊόντων.

Πυλώνας Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Μύλοι Λούλη, έχοντας ως κύριο συστατικό της επιτυχίας της τους ανθρώπους της, επένδυσε ουσιαστικά στην εκπαίδευση και βαθύτερη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του συνόλου του προσωπικού της προσφέροντας 4.111 επιπλέον ώρες επιμόρφωσης τους. Παράλληλα παρείχε σε όλους τους εργαζόμενους της δωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τρίτη κατά σειρά Εβδομάδα Εθελοντισμού. Η συμμετοχή των εργαζομένων της σε δράσεις αιμοδοσίας και εξωραϊσμού περιβάλλοντος χώρου στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται υπήρξε συγκινητική. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση και προσφορά αποτελεί θεμελιώδες όραμα και στόχο της εταιρείας και ενισχύθηκε και αυτή τη χρονιά.

Με το βλέμμα στραμμένο στον Άνθρωπο, η εταιρεία:

 • Επιλέγει το 71% των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη να προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες που
 • δραστηριοποιείται (Αττική και Μαγνησία)
 • Παρέχει εταιρική ομαδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Εκπαιδεύει τους εργαζομένους της με 4.111 ώρες εκπαίδευσης
 • Διοργανώνει εβδομάδα εθελοντισμού και εθελοντικής αιμοδοσίας – τράπεζα αίματος
 • Προχωρά σε 39 νέες προσλήψεις.

«H Μύλοι Λούλη, με δύο αιώνες παρουσία στην εγχώρια αγορά, αποδεικνύει στην πράξη τον σεβασμό της προς την κοινωνία, την οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, υλοποιώντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και αυτή τη χρονιά η εταιρεία πέτυχε να υλοποιήσει τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στην επίδοσή της στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητάς της. Η «Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας», επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά πως η εταιρεία και οι άνθρωποι της έχουν κοινό όραμα συνεισφοράς για το σήμερα και τις επόμενες γενιές, ενώ λειτουργεί σαν ανανέωση των δεσμεύσεων και των στόχων της για το επόμενο έτος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προηγούμενο άρθροΠλοίο έπεσε σε προβλήτα στη Βαρκελώνη
Επόμενο άρθροΤο αποκαλυπτικό βίντεο της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών για την «καθαρή» ατμόσφαιρα της πόλης