Ύστερα από την ενημέρωση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Βελεστίνου αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των τάξεων του ΕΠΑΛ Βελεστίνου για χρονικό διάστημα έντεκα  ημερών ήτοι από 02/03/2021 έως και 12/03/2021.