Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων την 31 Μαρτίου 2024, λόγω τέλεσης εκδήλωσης με την επωνυμία “ΡΑΛΛΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ”».
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος
Παρασκευή και ώρα 18:00,
Έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ’ αριθμ. 2501/18/197-γ από 27-03-2024 Απόφαση κ. Γ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, με την οποία
  εγκρίθηκε η τέλεση της εκδήλωσης με την επωνυμία «ΡΑΛΛΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».
 2. Τις υφιστάμενες ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες, συνεπεία στροφών, περιορισμένη ορατότητα,
  ανωφέρειες, κατωφέρειες, την 31-03-2024, στην Αγρία Μαγνησίας, στην Επαρχιακή Οδό Αγριάς –
  Μηλεών, στην Επαρχιακή Οδό Καλών Νερών -Μηλεών στη συνέχεια αυτής Επαρχιακή Οδό Μηλεών
  – Νεοχωρίου και στην Ε.Ο. Βόλου Νεοχωρίου (κάτω κλάδος) από τη διασταύρωσή της με Επαρχιακή
  οδό Μηλεών – Νεοχωρίου μέχρι πριν το χωριό Νεοχωρί στο ύψος της εταιρείας ΛΙΘΟΡΑΜΑ.
 3. Την ανάγκη λήψεως μέτρων για την αντιμετώπιση της προσωρινής δημιουργούμενης καταστάσεως.
 4. Της υπ. αριθ. 5521/24/638766 από 29-03-2024 αναφοράς του Τ.Τ. Βόλου.
 5. Της υπ. αριθ. 5537/24/629295 από 28-03-2024 αναφοράς του Α.Τ. Νοτίου Πηλίου.
 6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κ.Ο.Κ.».
  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  Άρθρο 1ο
  : Απαγορεύουμε την κυκλοφορία κάθε οχήματος (πλην των διαγωνιζομένων)
   την 31-03-2024 (Κυριακή) κατά τις ώρες 08:00-10:00, στην Αγριά Μαγνησίας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από το ύψος της διασταύρωσής της με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πηλίου.

την 31-03-2024 (Κυριακή) κατά τις ώρες 08:30-14:30 στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αγριάς – Μηλεών από την έξοδο του οικισμού Άνω Λεχωνίων έως την διασταύρωση προς την Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
 την 31-03-2024 (Κυριακή) κατά τις ώρες 09:15-15:00 στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καλών Νερών – Μηλεών από την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Βόλου Ζαγοράς (κάτω κλάδος) Δέλτα Μηλεών μέχρι το χωρίο Μηλιές, της Επαρχιακής οδού Μηλεών – Νεοχωρίου μέχρι τη διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Βόλου – Ζαγοράς (κάτω κλάδος) θέση Χορεύτρα και στην Ε.Ο.
Βόλου Νεοχωρίου (κάτω κλάδος) μέχρι πριν το χωριό Νεοχώρι στο ύψος της εταιρείας ΛΙΘΟΡΑΜΑ.
 Επίσης στα ανωτέρω τμήματα του οδικού δικτύου και κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες
απαγορεύουμε:
α. Τη στάθμευση κάθε οχήματος.
β. Την τοποθέτηση διαφόρων υλικών.
γ. Την κυκλοφορία πεζών & ζώων.
Άρθρο 2ο
: Η ισχύς της παρούσας μετά προηγούμενη δημοσίευσή της, αρχίζει από 08:00 ώρα της 31-03-
2024 (Κυριακή) και λήγει μετά τη διέλευση και του τελευταίου διαγωνιζομένου αυτοκινήτου, η δε
εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Βόλου και το Α.Τ. Νοτίου Πηλίου κατά τόπο
αρμοδιότητας.
Άρθρο 3ο
: Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Βόλος, 29 Μαρτίου 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος Αθ. ΝΤΙΖΕΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΕπιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ινδία
Επόμενο άρθροΖ. Μακρή: «Οι εκδόσεις Διόπτρα δωρίζουν 22 υπολογιστές σε σχολεία της Μαγνησίας και της Λάρισας»