Βόλος: Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδου

.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου ενημερώνει τους πολίτες πώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών».

Μέσω της πλατφόρμας akatharista.gov.gr , οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα ή να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση κύρωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης λήγει στις 30 Ιουνίου, μετά από σχετική παράταση, ενώ η υποχρέωση των πολιτών προκύπτει σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη και το ΦΕΚ Τεύχος Β 2792/16.05.2024 με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206)», και ‘ αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει: α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα. β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Ο Δήμος Βόλου εφιστά την προσοχή των πολιτών να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας (Απόφαση ΔΣ 731/2011), να συσκευάζουν σε δέματα τα κλαδιά και σε ανθεκτικούς σάκους τα υπολείμματα καθαρισμού των μικρών οικοπέδων και να τα βγάζουν μετά από συνεννόηση όταν εκτελείται το δρομολόγιο αποκομιδής κάδων. Οι κάτοχοι μεγάλων οικοπέδων ή οικοπέδων που έχουν πολλά χρόνιά να καθαριστούν θα πρέπει να κάνουν την συλλογή και μεταφορά των προϊοντων καθαρισμού με την βοήθεια εξιδεικευμένων επαγγελματιών που έχουν τις σχετικές άδειες και έχουν πρόσβαση σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αυτών. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών έμπροσθέν του οικοπέδου δημιουργεί κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς και τιμωρείται με υπέρογκα πρόστιμα τα αρθρο. 33 του κανονισμού καθαριότητας και άρθρο 6 της 20/2024 πυροσβεστική διάταξη διότι ο καθαρισμός του οικοπέδου ολοκληρώνεται με την απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε αδειοδοτημένους χώρους και την δήλωση της πράξης  στην πλατφόρμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για θέματα καθαρισμού των οικοπέδων και γενικά Πολιτικής Προστασίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2421029576 από τις 08:00 έως 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.  

Τέλος, καλεί όλους να πράξουν άμεσα τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος, ενώ επισημαίνει πώς σε κάθε περίπτωση, ο καθαρισμός των οικοπέδων δεν είναι μόνο υποχρεωτικός βάσει νόμου, αλλά και εθνικό καθήκον, με τη χώρα μας κάθε καλοκαίρι να χάνει πολύτιμες ανάσες και μεγάλο τμήμα του φυσικού της πλούτου από τις πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν εκατοντάδες οικόπεδα δεν έμεναν ακαθάριστα, με τα υλικά να λειτουργούν ως πρώτη ύλη για τη φωτιά.

Προηγούμενο άρθροΕνίσχυση του εισοδήματος τους ζητούν οι ξεναγοί του Βόλου μετά τις ακυρώσεις των κρουαζιερόπλοιων
Επόμενο άρθροΠρος νέα παράταση η υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες