Μέχρι το 2023 συνεχίζεται η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2021 του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) και του Γραφείου Πληροφόρησης για το επιχειρείν του Δήμου Βόλου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την ένταξή  των δυο δράσεων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό  630.568 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας τους είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης − Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ). Και οι δύο δράσεις εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου (ΣΒΑΑ). 

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας   υποστηρίζει  με όλους τους πόρους που διαθέτει, δράσεις και δομές που προσφέρουν σε πολλούς ανθρώπους, ευκαιρίες και δυνατότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους» δηλώνει  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 -2020 συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία δυο σημαντικών δομών του Δήμου Βόλου. Προτεραιότητές μας είναι η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και οι δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Στεκόμαστε με σοβαρότητα και ευαισθησία δίπλα σε κάθε προσπάθεια που καταπολεμά τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια και κάθε μορφής διάκριση.  Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ηΠεριφέρεια του πολίτη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι δράσεις

Το «Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center)», προϋπολογισμού 383.916 ευρώ,   είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται. Μέσω της δομής αναμένεται να ωφεληθούν άνεργοι / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Βόλου.

Το «Γραφείο Πληροφόρησης για το επιχειρείν», προϋπολογισμού 246.652 ευρώ, είναι μια κοινωνική δομή πληροφόρησης και ενδυνάμωσης που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ή επιχειρηματίες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και διασυνδέει τους ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται ή ζουν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ με  ευκαιρίες επιδότησης, επιχορήγησης ή χρηματοδότησης των δημόσιων πολιτικών προώθησης της επιχειρηματικότητας. Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται τόσο ομαδικές όσο και ατομικές συναντήσεις που απαιτούνται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν σταδιακά τις ενέργειες που απαιτούνται για να ιδρύσουν τη δική τους ιδιωτική, εταιρική  ή κοινωνική επιχείρηση. Η δομή απευθύνεται σε ανέργους / μειονεκτούντα άτομα ή εκπροσώπους μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ. Τεχνικά, η δομή στηρίζεται στο coaching και στην ατομική και ομαδική συμβουλευτική βάσει του μοντέλου επικέντρωσης σε λύσεις και όχι στα προβλήματα (solution focused), με συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση της έναρξης επιχειρηματικής δράσης ή/και ένταξης σε προγράμματα οικονομικής υποστήριξης. Η δομή βρίσκεται σε συνέργεια με τις λοιπές δράσεις της ΣΒΑΑ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και ιδιαίτερα με το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center), με το οποίο συστεγάζεται σε διακριτούς χώρους εντός του ίδιου κτιρίου η διαμόρφωση του οποίου χρηματοδοτήθηκε επίσης στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020. 

Για την λειτουργία των δύο δομών προβλέπεται η πρόσληψη στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, οικονομολόγοι) καθώς και λοιπών ειδικοτήτων συναφών με τις ανάγκες των ωφελούμενων

Προηγούμενο άρθροΤα αιτήματα των εργαζομένων και της Διοίκησης του 304 ΠΕΒ στο επίκεντρο της συνάντησης Λιούπη- Στεφανή
Επόμενο άρθροΞεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης της σκεπής και της όψης του Αγίου Νικολάου