Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Αναστάσιος Λάππας μιλά στο istigmed.com για την υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία της Θεσσαλίας.