Εθελοντής και ο ίδιος ο γνωστός παθολόγος της πόλης & πρώην αντιδήμαρχος,που αναμένει μαζί με τους συναδέλφους του να ενταχθούν στη μάχη του Νοσοκομείου του Βόλου