24ωρες μετά και ακόμη Υφυπουργός, βουλευτές ΝΔ, Γ.Γ Υπουργείου Οικονομικών Περιφερειάρχης & Αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Λούλης, δεν έχει εκδοθεί κανένας τους μια δήλωση διαφωνίας νε την πρόθεση Μπέου να αποχαρακτηρίσει το οικόπεδο της Σεκςρη που το Πανεπιστήμιο περιορίζει για Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Ένα ο Μπέος αυτό αποσύρει το θέμα έχει καλώς… παρασκηνιακά θα πούμε όλοι πως όλοι ή κάποιοι εξ’ αυτών βοήθησαν την πόλη από τις καουμπόηκες λογικές του Δημάρχου που τάχα κόπτεται για το συμφέρον της πόλης… Εάν πάλι ο Μπέος υλοποιήσει την απειλή του αποχαρακτηρισμού… τοτε είστε συνυπεύθυνοι… δίότι απλως φοβηθήκαμε να συγκρουστείτε μαζί του… καθώς ως γνωστών τελικά τον φοβάστε… Υπάρχουν 24 ώρες …