Στα Επείγοντα του Νοσοκομείου του Βόλου το 2018 εξετάστηκαν 85.000 άτομα, ενώ καθημερινά εξετάζονται 250 άτομα είπε ο Διοικητής κ. Δραμητινός επισημαίνοντας πως η αυτινομη λειτουργια του ΤΕΠ και οι ειδικοί γιατροί εχουν περιορίσει τον χρόνο αναμονής σημαντικά για τον ασθενή.

Η αυτόνομη λειτουργία του ΤΕΠ εδώ και τρεις μήνες , όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη τύπου που δοθηκε με αφορμή το επιμορφωτικό σεμινάριο της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της παρούσας διοίκησης του Νοσοκομείου & λειτουργεί σε καλό επίπεδο, μολονότι εκκρεμεί η πλήρωση έξι θέσεων για να αυξηθεί στους 10 ο αριθμός των γιατρών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τμήματος.