Στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού»

Στις 29 Μαΐου 2023, στο Δημαρχείο Αλμυρού, υπεγράφη Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ αφενός του
Δημάρχου Αλμυρού, κ. Ευάγγελου Χατζηκυριάκου και του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αλμυρού, κ. Τάσου
Δεληζήση και αφετέρου του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΑΤΤ Ανωνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική και Πληροφορικής Εταιρεία», κ. Κωνσταντίνου Κατσιαβριά για το έργο
«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου
νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού», συνολικού προϋπολογισμού 3.661.968,00€.
Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε
λειτουργία ενός πλήρους συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και
λυμάτων Δήμου Αλμυρού, ήτοι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (α) νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις και τα Αντλιοστάσια ύδρευσης και λυμάτων, (β) αναλυτών ενέργειας και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και
αντλιοστάσιων ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ.
Με βάση τα παραπάνω θα υλοποιηθεί σύστημα που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 50 τοπικούς σταθμούς ελέγχου (ΤΣΕ). Οι σταθμοί ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο
την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. Τα
δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) όπου θα επεξεργάζονται
κατάλληλα.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. Το Λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης θα αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης επιλεγμένης μονάδας ή ομάδων ηλεκτρολογικού/ μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες σε γεωτρήσεις ή δεξαμενές).
Ο Δήμαρχος δήλωσε σχετικά: «Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί
ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και η ανάλυση του απαιτεί μεγαλύτερη
εξειδίκευση. Οι επιλογές στο τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας έχουν πλέον
καθοριστικής σημασίας ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερο από ποτέ έχει
δημιουργηθεί η ανάγκη για ένα καλύτερο
ενεργειακό σχεδιασμό.
Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της ΔΕΥΑ αποτελούσε για εμάς έναν από τους βασικούς
στόχους της δημοτικής θητείας. Ξεκάθαρος στόχος μας η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης του Αλμυρού, η εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά η ανάπτυξη της πόλης και η συμμόρφωσή της με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ακόμη μία ευκαιρία χρηματοδότησης την οποία αξιοποιήσαμε υποβάλλοντας σχετική πρόταση και
λαμβάνοντα της αντίστοιχη έγκριση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας:
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
Κύριος της προμήθειας είναι η ΔΕΥΑ Αλμυρού, ενώ ο Δήμος Αλμυρού αναλάβαμε μέσω
προγραμματικής σύμβασης την υλοποίηση όλων των διαδικασιών.
Με την παρούσα προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου εξοπλισμού αποσκοπούμε στη
βελτίωση της λειτουργίας που αφορούν σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του δικτύου, επομένως μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, ελαχιστοποίηση του αναγκαίου
χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού και των υποσυστημάτων των εγκαταστάσεων μέσω
κατάλληλων συστημάτων ελέγχου , εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού με ένα σύστημα που επιτρέπει τον απομακρυσμένο αλλά διαρκή έλεγχο, απομακρυσμένους χειρισμούς, αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή, άμεση λήψη αποφάσεων και ορθότερος σχεδιασμός καθώς ανά πάσα στιγμή θα έχουμε πρόσβαση σε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, γεγονός που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές με τη δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης . Ταυτόχρονα, επιτυγχάνουμε αύξηση διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, μείωση έως εξαφάνιση υδραυλικών σφαλμάτων και απαιτήσεων συντήρησης. Τέλος, προλαμβάνουμε αστοχίες, βλάβες και περιστατικά που θέτουν εκτός ομαλής λειτουργίας καθώς και ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελάχιστο προσωπικό μας, χάρις το οποίο και μέσα από τη
συνεργασία μας ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει υποβάλλοντας αιτήσεις σε όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα, τα οποία παρακολουθεί αλλά και υλοποιεί. Οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι πολλές και η γραφειοκρατία τεράστια, παρά ταύτα, η μοναδική υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού, η υποστελεχωμένη Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία μας, και ο μοναδικός μηχανικός της ΔΕΥΑ, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια μαζί με εμάς ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που αξίζει στην πόλη μας».

Προηγούμενο άρθροΕκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας Τιμής Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας»
Επόμενο άρθροΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΛΜΥΡΟΥ