Φέτος το Erasmus Student Network Ελλάδας (ESN Greece) διοργάνωσε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη (18-21 Απριλίου 2019) την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Annual General Meeting- AGM ESN).
Περισσότεροι από 1000 φοιτητές από 40 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη και συζήτησαν για το μέλλον του προγράμματος Erasmus.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 21 Απριλίου στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, η Έκθεση Πανεπιστημίων στην οποία οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σπουδές στο εξωτερικό, προγράμματα ανταλλαγής και πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εθελοντική εργασία από τους εκπροσώπους και φοιτητές 900 ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.