Σε ποσοστό 13% επί του συνόλου των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών ανέρχονταν οι αυτοαπασχολούμενοι στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό, το 86% ήταν μισθωτοί και μόνο ένα 1% εργάζονταν ως συνεισφέροντες στην οικογενειακή επιχείρηση.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, την οποία δημοσιοποίησε η Eurostat.

Σύμφωνα με αυτά, επίσης, μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, επικρατούν με διαφορά οι άντρες σε ποσοστό 67% έναντι 33% που είναι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες.

Η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων επί του συνόλου των εργαζομένων, με 28,2%. Ακολουθεί η Ιταλία με 19,8%, η Πολωνία με 17,9% και η Ολλανδία με 15,3%.

Αντίθετα, λιγότεροι από ένας στους δέκα μισθωτούς ήταν αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία (7,4%), το Λουξεμβούργο (7,6%), τη Δανία (8,0%), τη Σουηδία (8,5%), τη Βουλγαρία (9,9%) και την Κύπρο (10,0%).

Από την άλλη, υπήρξε μια αρκετά ομοιόμορφη συμμετοχή των δύο φύλων αποτυπώνεται στην κατηγορία των μισθωτών απασχολούμενων, όπου το 52% είναι άντρες και το 48% γυναίκες.

Εξετάζοντας τα δεδομένα ανά ηλικιακή ομάδα, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ηλικίας 55-64 ετών ήταν αυτοαπασχολούμενοι (17%) σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες. Το 4% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ήταν αυτοαπασχολούμενοι και το 13% των ατόμων ηλικίας 25-54 ετών.

Επιπλέον, η αυτοαπασχόληση φαίνεται να είναι πιο συχνή μεταξύ των εργαζομένων που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (16% των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ήταν αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με το 12% των ατόμων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και 13% με υψηλό μορφωτικό επίπεδο).

Λιγότερο από το 4% των απασχολουμένων είχε δεύτερη δουλειά
Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, λίγο λιγότερο από το 4% των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών είχαν μια δεύτερη δουλειά στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς, ποσοστό 57% , έκαναν τη δεύτερη δουλειά τους ως μισθωτοί, ενώ το 39% έκαναν τη δεύτερη δουλειά ως αυτοαπασχολούμενοι.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά απασχολουμένων που εργάζονται σε δύο θέσεις εργασίας ήταν η Ολλανδία (10%), η Φινλανδία και η Δανία (και οι δύο 7%), η Εσθονία και η Λιθουανία (και οι δύο 6%). Αντίθετα, το 0,5% ή λιγότερο των απασχολουμένων είχε δεύτερη δουλειά στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σουηδία.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ό, τι αφορά το ποσοστό του 1% των απασχολουμένων που σε επίπεδο ΕΕ δηλώνουν πως συνεισφέρουν στην οικογενειακή επιχείρηση, σε δύο χώρες της ΕΕ, το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατά 2,9% και στη Ρουμανία κατά 2,8%.

Πηγή: ot.gr