Ολοκληρώνεται και παραδίδεται σύντομα στην κυκλοφορία ο κόμβος στα Αστέρια της Αγριάς απο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας θα δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικοτητα του -για την οποία έχουν εκφραστεί απο συγκοινωνιολόγους επιφυλάξεις- περιοδους κυκλοφοριακής αιχμης στην καλοκαιρινή περίοδο. Ειναι δε σαφές πως μονον εάν ο Περιφερειακος δρόμος ολοκληρωθεί παρακάμπτοντας την Αγριά, το εν λόγω έργο θα ενταχθεί απολύτως λειτουργικά στην κυκλοφορία των οχημάτων.