36.000 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα

Η ανώνυμη εταιρεία «Βενέτης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων», που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα στην αρτοποιία, αναδείχθηκε πλειοδότης στη δημοπρασία για την εκμίσθωση, ως ενιαίο σύνολο, των τριών καταστημάτων του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Φιλελλήνων. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Πρόκειται ουσιαστικά για τρία καταστήματα εμβαδού 252,35 τ.μ., 250,28 τ.μ. και 86,15 τ.μ.
Η εταιρεία πρόσφερε το ποσό των 36.000 ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος σύμφωνα με το άρθρο 12 των όρων της διακήρυξης.

Πεζοδρόμια προσβάσιμα σε όλους
Με ανοιχτό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει την ανακατασκευή πεζεοδρομίων προσβάσιμα σε όλους στον Δήμο Βόλου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.825.000€. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις οδούς Κ. Καρτάλη (από Αργοναυτών έως Αναλήψεως), Ελ. Βενιζέλου (από Γαλλίας έως Αναλήψεως) στο κέντρο του Βόλου και της Λ. Ειρήνης (από Ζάχου έως Δορυλαίου) στη Ν. Ιωνία του Δήμου Βόλου.
Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες ανάπλασης ήτοι ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση της προσβασιμότητας. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται:
– Η δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.,
– οδηγός όδευσης τυφλών,
– κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων,
– αύξηση του πρασίνου όπου είναι δυνατόν και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά).

Ανάδοχος για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο
Στο μεταξύ, το πρακτικό κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, προϋπολογισμού 209.969,2 ευρώ θα εγκρίνει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή. Οριστικός ανάδοχος θα αναδειχθεί η εταιρεία «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που πρόσφερε τιμή 207.185,40 €. Ανάδοχος θα αναδειχθεί και για τις εργασίες αφής κανδηλίων και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο «Κούκος».