Η ωτομοτρίς Καλαμπάκα-Βολος , Λάρισα-Βόλος το 1952 στην οδό Δημητριάδος μπροστά από το τοτε Δημαρχείο εκει που σήμερα είναι στο Μέγαρο Σκενδεράνη ο Δίαυλος

Πηγή φωτογραφίας: pinterest, FB