Άλλοι στο Καπαλί Τσαρσί και την Γκραν Πλάς με τον Πατριάχη και τον Γεωργούλη… και άλλοι χωρίς κουκούλα στη Δημητριάδος ως συμμετέχοντες σε λαϊκή περιοδεύουσα ακραία πολιτική ομάδα που αναζητά αντιφρονούντες ώστε να ειδοποιήσει τον αρχηγό για να αρχίσει το μπούλινκ…