Εννέα ακίνητα – καταλύματα θα μισθώσει ο Δήμος Σκιάθου για τη διαμονή εργαζομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών. Χθες η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε τους όρους διακήρυξης για τη δημοπρασία μίσθωσής τους, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα μίσθια θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο, να είναι σε άριστη δομική κατάσταση να μην έχουν υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς, χωρίς φθορές στον φέροντα οργανισμό, στην τοιχοποιία και στα επιχρίσματα (υγρασίες, ρηγματώσεις κ.τ.λ.). Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός ή στις παρυφές του σχεδίου πόλης της Σκιάθου και πλησίον κεντρικής οδού. Τα μίσθια πρέπει να αποτελούν διαμερίσματα εμβαδού από 15 τ.μ. (στούντιο) έως 80 τ.μ. (δίχωρα ή τρίχωρα), να είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει επίσης να είναι σε άριστη κατάσταση και έτοιμα προς χρήση κατά τον χρόνο υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. Δύναται ακόμη να είναι πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι έως τις 28-02-2022 με ημερομηνία έναρξης την υπογραφή του συμφωνητικού. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον Δήμο Σκιάθου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες που βρίσκεται στη διεύθυνση: Νικοτσάρα 12, Τηλέφωνο 2427350100.