Τον αδίκησε ή όχι; Πολλοί αναρωτιούνται. Ο λόγος για τα λεγόμενα του δημάρχου Βόλου Α.Μπέου για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α.Μεϊκόπουλο και το γιατί εκλέγεται: “Να μην παίρνει θέση στα θέματα της πόλης που εμπλέκεται ο Δήμος Βόλου. Ποιο είναι το επάγγελμά του; Ποια είναι η εμπειρία του; Εκλέγεται γιατί έχει καλό όνομα ο πατέρας του και από προσφορά μηδέν. Τι γνώσεις έχει; Είναι από τους βουλευτές αυτούς που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο και ψηφίζουν ότι τους πει ο αρχηγός τους”, είπε ο κ. Μπέος αναπαράγοντας αυτό πουλένε αρκετοί στην πόλη όταν θέλουν να ακυρώσουν την πολιτική παρουσία του Βουλευτή, εν προκειμένου επειδή ενοχλήθηκε ο Δήμαρχος από την κριτική που άσκησε στο έργο της Καραμπατζάκη ο Α.Μεϊκόπουλος.