Τα μισθολογικά αιτήματα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) προώθησαν με Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και Αναφορές προς τους Υπουργούς Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα και Εθνικής Άµυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, οι βουλευτές Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χ.Μπουκώρος, Θ.Λιούπης και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.

Ειδικότερα, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου ζητεί την τροποποίηση του μισθολογίου των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που προήχθησαν σε βαθμό αξιωματικού, καθώς – όπως επισημαίνεται σε σχετική επιστολή – η προαγωγή δεν βελτίωσε αντίστοιχα και την μισθολογική τους αντιμετώπιση µε τη θέσπιση νέου μισθολογικού κλιμακίου. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εδώ και ένα χρόνο, κάποιοι να πληρώνονται βάσει μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί σε βαθμό Ανθ/στη, παρότι έχουν ήδη προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα, Εθελοντές Μακράς Θητείας οι οποίοι κατατάχθηκαν µε τον Ν.1513/1985, θα αποστρατευτούν λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή 35ετίας, χωρίς να λάβουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στον βαθμό που φέρουν. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ γι΄ αυτούς που αποστρατεύονται µε το βαθμό αξιωματικού.

Με την Αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο βουλευτής Μαγνησίας ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης της μισθολογικής αδικίας που υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, με την ένταξή τους στη Β’ μισθολογική κατάταξη.