Ζητούν οι κτηνοτρόφοι του Αλμυρού

Ο κ. Τ. Σκούρας Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Αλμυρού

Η υγειονομική κρίση που μαστίζει και τη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως τη παύση των εξαγωγών, την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων εν γένει και ειδικότερα αυτά της εστίασης, την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας κλπ. Αναπόφευκτα, τα μέτρα αυτά οδηγούν και σε οικονομική κρίση, για την άμβλυνση της οποίας ελήφθησαν ειδικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται, με χορήγηση επιδόματος, αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και αντίστοιχων ρυθμίσεων αυτών.

Ωστόσο, τα μέτρα πρόληψης που ελήφθησαν επηρέασαν άμεσα και τον κλάδο της κτηνοτροφίας, ο οποίος παρέμεινε εκτός των ευνοικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, με την παύση των εξαγωγών, δημιουργείται τεράστια οικονομική ζημία στον κτηνοτροφικό κόσμο ενόψει ιδίως του Πάσχα, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εγχώριων αμνοεριφίων που θα διατίθεντο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές προς εξαγωγή στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, θα παραμείνει στην εγχώρια αγορά, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να το απορροφήσει, καθώς θα υπάρξει υπερεπάρκεια (με αντίστοιχη μείωση της αγοραστικής τους αξίας), σε συνδυασμό δε με τη κάθετη πτώση της κατανάλωσης, μετά το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα παραμείνει τελικά αδιάθετο.

Πρακτικά, η αποθετική ζημία που υφιστάμεθα ως κλάδος είναι άμεση και ανυπολόγιστη, ενώ δεν είναι αμελητέα, ούτε και η θετική μας ζημία, καθώς θα πρέπει να μεριμνήσουμε οικονομικά, άνευ όμως αντίστοιχων εσόδων, για την συνέχιση της ύπαρξης αυτής της παραγωγής, ίδιως την αγορά ζωωτροφών για το ταίσμα των ζώων αυτών, με την ελπίδα πως στο μέλλον θα διατεθούν.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η μη ένταξή του κλάδου μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σημαίνει ότι παρά την απώλεια εσόδων και την αύξηση των εξόδων μας για τη διατήρηση της επιχείρησής μας, οι ασφαλιστικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις θα συνεχίσουν κανονικά να υφίστανται, χωρίς να ανασταλούν, καθώς και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αυτών, ποσά που θα κληθούμε να καταβάλλουμε άμεσα.

Το ίδιο ισχύει δε και για την κατανάλωση ρεύματος και νερού, για τις οποίες δεν προβλέπεται αναστολή πληρωμής. Όπως πολλοί συνάδελφοι μάς έρχονται καθημερινά, έτσι πολλοί περισσότεροι θα έρθουν στο άμεσο μέλλον αντιμέτωποι με τη διακοπή των παροχών τους.

Τέλος, με την αναστολή της υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας, το μοναδικό μέτρο που ελήφθη, τα προβλήματα γίνονται εντονότερα, καθώς αδυνατούμε να εκδώσουμε ή να ανανεώσουμε την κάρτα του αγρότη στις τράπεζες, με την οποία χρηματοδοτούμε τις παραγωγικές δαπάνες της επιχείρησης μας, αναγκαίο δικαιολογητικό της οποίας είναι η προσκόμιση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Είναι γνωστή σε όλους η συνεισφορά του κλάδου μας, είναι επίσης γνωστό ότι για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με τα προϊόντα μας και να υπάρξει επάρκεια, ουδείς εξ ημών – άντρας ή γυναίκα – μπορεί να λείψει έστω και μία ημέρα από την εργασία του, ακόμη κι αν τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι, ακόμη κι αν αποτελεί ευάλωτη ομάδα, ακόμη κι αν νοσήσει.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την ένταξη του κλάδου μας στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
-Την χορήγηση του έκτακτου επιδόματος των 800 ευρώ.
-Την άμεση πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
-Την χορήγηση de minimis αποζημίωσης ανα ζώο για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από άλλα έκτακτα γεγονότα, όπως πανδημία.
-Την άμεση αναστολή των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των δανειακών μας βαρών, καθώς και αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
-Την αναστολή εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ, καθώς και την αναστολή διακοπής των αντίστοιχων παροχών ρεύματος και νερού.
-Την άμεση απεμπλοκή της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης της Κάρτας του Αγρότη.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ