Φώτο Κ. ΖΗΜΕΡΗ. Παραλία Βόλου, Θεοφάνεια, 1929!!!

Πηγή: Ν.Λευκαδίτης FB

Από τα Θεοφάνεια στην Αγριά τα παλιά χρόνια.
Πηγή: Εν Αγριά( φωτογραφία αρχείου από το βιβλίο του Α.Ι. Τζαμτζή Αγριά-Δράκεια παράλληλοι βίοι στο πηλιορείτικων χωριών).