ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ομάδα TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί μαθητές Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού σε ένα πρωτότυπο on-line εργαστήρι δημιουργίας ταινίας με την τεχνική «stop motion».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31 Μαΐου 2020, θα στηριχτεί εξ ολοκλήρου σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και θα επιτρέψει την εξοικείωση των παιδιών με αυτά.
Εξάλλου, η τεχνική του «stop motion animation» αναφέρεται στη δημιουργία κίνησης μέσα από συνένωση συνεχόμενων στατικών εικόνων με την κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία και την προσθήκη ανθρώπινης φωνής και ήχων. Ουσιαστικά δημιουργεί στο θεατή την ψευδαίσθηση μιας κινούμενης εικόνας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για φωτογραφίες
που διαδέχονται η μία την άλλη.

Μέσα από αυτό το εργαστήρι τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, προβληματίζονται, προτείνουν πιθανά σενάρια της εξέλιξης της ιστορίας που θα φτιάξουν, επιχειρηματολογούν, επιλύουν προβλήματα, συμπεραίνουν. Μαθαίνουν να γράφουν μία ιστορία σχετική με το θέμα που
κατέληξε η ομάδα, χρησιμοποιούν on line εργαλεία και εξοικειώνονται με την τεχνολογία. Εφαρμόζουν τις οδηγίες του συντονιστή και καλλιεργούν την ομαδικότητα παράλληλα με τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων. Το
εργαστήρι θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω internet, πρακτικών κι εργαλείων τηλεκπαίδευσης. Θέσεις αυστηρά περιορισμένες.