Αρχίζει το έργο αποχέτευσης των περιοχών Κουκουναριές και Τρούλος του Δήμου Σκιάθου.
Το  έργο είναι προϋπολογισμού 2.730.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου με την οποία έχει υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση στις 6 Δεκεμβρίου 2019. Περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή των Κουκουναριών Σκιάθου, μαζί με το δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή και παράλληλα την πλήρη κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Τρούλου και την μεταφορά των λυμάτων προς το κεντρικό δίκτυο των Κουκουναριών σε αντικατάσταση του υφιστάμενου απαρχαιωμένου και ανεπαρκούς πλέον δικτύου. Τα λύματα της παραλιακής ζώνης Κουκουναριών και Τρούλου οδηγούνται για επεξεργασία στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κουκουναριών, η αναβάθμιση της οποίας, για να επεξεργαστεί το νέο πολλαπλάσιο όγκο λυμμάτων, συμπεριλαμβάνεται στο έργο.
Η υλοποίηση του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή Κουκουναριών – Τρούλου λύνοντας θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως της δημόσιας υγείας. Αναβαθμίζεται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως των επιφανειακών υδάτων της περιοχής και προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας από την ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων. Παράλληλα, προστατεύεται η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και ενισχύεται με αυτό τον τρόπο η βιοποικιλότητα.