Βόλος 1941 περιοχή Ξενία

Πηγή: Ευάγγελος Αθανασιάς ebay, Μαγνησία στο Πέρασμα του χρόνου