ΤΗΝ KYPIAKH 19/05 ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣTO BOΛO ΣTIΣ 19:30 ΣTO AXIΛΛEION ΓΙΑ ΤΗΝ ΠOΛITIKH ΤΟΥ OMIΛIA Ο EYPΩBOYΛEYTHΣ KAI EK NEOY YΠOΨHΦIOΣ TOY KINHMATOΣ AΛΛAΓHΣ NIKOΣ ANΔPOYΛAKH.