Το εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του…

Δημοσιεύτηκε από Ζήσης Μαμούρης στις Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Το εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Horizon 2020 συντονίζει το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Performfish με συνεργάτες ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς που συγκεντρώνουν το 90% της μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας. Η τεράστια σημασία του προγράμματος γίνεται κατανοητή στο ακόλουθο video