Από την Αναλήψεως και πάνω μεχρι Γιάννη Δήμου μετά την Κασσαβέτη & η Νέα Δημητριάδα

Καμία ενημέρωση από τον Δήμο για τα αίτια