Φαίνεται απίστευτο ωστόσο είναι μία πραγματικότητα άκρως επικίνδυνη για την ζωή των πολιτών του Βόλου η συνεχιζόμενη ρύπανση της πόλης με τα PM 2,5 που καταγράφεται στην φονική ζώνη της αέριας ρύπανσης. Η σημερινή ημέρα με όχι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων των 12 σταθμών μέτρησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας της ομάδας Σαχαρίδη, η πιο ρυπασμένη μέρα του μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπερβάσεις την επικίνδυνη ζώνη ξεκίνησαν από τις 12:30 το μεσημέρι φτάνοντας τουλάχιστον τρεις φορές στα 250 ! μg/m3 των PM 2,5, ενώ επί ώρες από τότε καταγράφεται λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τα 200 μg/m3 , όταν τα όρια που έχει θέσπίσει ηπαγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι 25μg/m3.

Το γεγονός της ύπαρξης του lockdown και της αργίας που σημαίνει περιορισμένη κίνηση οχημάτων, καθώς και της θερμοκρασίας που επικρατούσε κατά την διάρκεια του πρωϊνού που επίσης σημαίνει περιορισμένη χρήση κεντρικής θέρμανσης, καθιστούν στην κυριολεξία “ανεξήγητη” την ρύπανση, ενώ πάνω από την πόλη υπήρχε από το πρωί ένα νέφος που έμοιαζε με ομίχλη.