Δυο υπάλληλοι της ΔΕΥΑΜΒ εντοπίστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Για τον λόγο αυτό, το ταμείο, η εξυπηρέτηση καταναλωτών και η Διεύθυνση Προγραμματισμού, δεν θα λειτουργήσουν κατά τις ημέρες Δευτέρα 23/11 και Τρίτη 24/11, για λόγους απολύμανσης. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά στo e-mail : info@deyamv.gr.