Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) απευθύνεται σε ασθενείς που χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ ή βρίσκονται στη φάση ανάρρωσης μετά από ισχαιμικό ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση κ.α. Είναι δυναμικότητας 6 κλινών, στελεχώνεται από ειδική ομάδα αποκατάστασης και διαθέτει monitors 24ωρης παρακολούθησης.