Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ προβολής των τμημάτων του ΠΘ και ενημέρωσης των μαθητών / τριών Λυκείου, στις 13 και 14 Απριλίου