Στο ράδιο Β.Ε.ΡΑ μίλησε σήμερα για τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την υγιειονομική θωράκιση των νησιών, την ενίσχυση τους με ιατρικό προσωπικό, το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το περιφερειακό ιατρείο Άνω Λεχωνίων.