Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων της ομάδας των καθηγητών Σαχαρίδη-Γουργουλιάνη που παρουσιάστηκαν χθες στο συνέδριο Πνευμονολογίας 178 ημέρες τον χρόνο καταγράφονται υπερβάσεις των ορίων που έχουν θεσπιστεί και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό

Οι πίνακες που δόθηκαν από τον κ.Σαχαρίδη για τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων που έχουν καταγραφεί είναι αποκαλυπτικοί:

Στην έρευνα αποτυπώνεται πως μεγαλύτερη συμμετοχή στην αέρια ρύπανση της πόλης που εντοπίζεται τους χειμερινούς μήνες και την άνοιξη έχουν τα οχήματα και οι καυστήρες θέρμανσης, ενώ στην καταγραφή για την γεωγραφική προέλευση της αέριας ρύπανσης καταγράφεται πως στα δυτικά της πόλης εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά ρύπανσης με μικρότερη αλλά υπαρκτή την ρύπανση από τα ανατολικά της πόλης

Η αύξηση της νοσηρότητας σχετίζεται με την αύξηση των ρύπων σύμφωνα με την έρευνα καθώς, όταν αυξάνουν οι ρύποι αυξάνονται και οι εισαγωγές στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται:

  • Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα αέρια ρύπανσης στο Βόλο – τόσο που να πρέπει να κάνουμε άμεσα κάτι για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.
  • Η σημαντική ρύπανση έχει σημαντικό αντίκτυπο μεσοπρόθεσμα στην υγεία των παιδιών και των ενηλίκων.
  • Οι πήγες της ρύπανσης χωρίζεται σε 3 βασικές κατηγορίες με σχεδόν ισόποσα ποσοστά συμμετοχής : 1) Βιομηχανία, 2) Θέρμανση και 3) Κυκλοφορία Οχημάτων .
  • Πρέπει να εργαστούν εντατικά όλοι οι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν για την βελτίωση του αέρα και μαζί να δώσουν λύσεις άμεσα.