Στις κανονικές χώρες όπου σοβαρά πολιτικά στελέχη κυβερνούν τους φορείς που έχουν τη ευθύνη (πολιτικά και των υπηρεσιών), έρευνες όπως αυτή της ομάδας Σαχαρίδη – Γουργουλιάνη για την αέρια ρύπανση στο Βόλο, θα τυγχάναν της εξής αντιμετώπισης: Θα καλούνταν οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου από τον εκεί Περιφερειάρχη και τον εκεί δήμαρχο της πόλης, να τους εξηγήσουν ακριβώς τα αποτελέσματα της έρευνας και έπειτα όλοι μαζί θα συζητούσαν και θα ιεραρχούσαν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν σε όλα τα επίπεδα, ώστε δυο χρόνια μετά να υπάρχουν τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα της ίδιας επιστημονικής ομάδας, τα οποία θα έδειχναν μείωση των σημερινών στοιχείων της έρευνας. Αυτά στις σοβαρές χώρες και εκεί που δεν υπάρχουν πολιτικά κόμπλεξ, ανθρώπων που είχαν το θράσος να λένε με ύφος στη Βουλή πως “δεν υπάρχει αέρια ρύπανση στο Βόλο”, ή που προσπαθούν να κατασκευάσουν δημοτικό εργοστάσιο παραγωγής SRF/RDF για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ.