Τον συγκεντρωτικο πίνακα με τις εκτιμήσεις των ζημιών 388 επιχειρήσεων και γεωργικής εκμετάλλευσης έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας