Έπειτα από αναφορά του Βουλευτή Μαγνησίας της Ν.Δ. Αθ. Λιούπη

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας κατατέθηκε η τροπολογία με αριθμό 454-78/11.09.2020 στο Νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας που συζητείται σήμερα στο Κοινοβούλιο, με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 .
Η προτεινόμενη νομοθετική βελτίωση αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β. Π.) που για κοινωνικούς λόγους (πάσχοντες οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους από σοβαρές ασθένειες, όπως αυτές προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ένα ποσοστό αναπηρίας και άνω ανεξαρτήτως πάθησης, καθώς και οι πολύτεκνοι και εξομοιούμενοι με αυτούς, ήτοι γονείς με ένα τέκνο που έχει ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω) αδυνατούν να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
Με την προτεινόμενη διάταξη δύναται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τέκνα τους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες, καθώς και οι πολύτεκνοι.
Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποιήσης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Η τροπολογία επιλύει το ζήτημα των εκπαιδευτικών, όπως είχε ζητήσει πρόσφατα ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, με την αναφορά του, με θέμα «Ειδική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό ΑΜΕΑ», με την οποία ζητούσε από την Υπουργό Παιδείας να μην είναι υποχρεωτική η διετής υπηρέτηση στην οργανική θέση γι’ αυτές τις κατηγορίες εκπαιδευτικών, για το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π.