Η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε την ανοδική πορεία που κατέγραφαν στο σύνολό τους τα τουριστικά μεγέθη της χώρας έως το 2019.
Το εύρος της μείωσης των τουριστικών μεγεθών το 2020 δεν έχει προηγούμενο, τόσο για τον παγκόσμιο, όσο και για τον ελληνικό τουρισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, το 2019 αναδεικνύεται ως έτος αναφοράς για τη σύγκριση που θα γίνεται τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επάνοδο του τουρισμού στα προ κρίσης επίπεδα.
Ιδιαίτερα χρήσιμα στην εν λόγω προσπάθεια, μπορεί να αποδειχθούν τα στοιχεία που περιέχονται στη δεύτερη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας και έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2019 (βάσει διαθεσιμότητας), τον τουριστικό τομέα κάθε Περιφέρειας.

Αύξηση 16% στη Θεσσαλία
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε σύγκριση με το 2017 (από 694 χιλ. σε 806 χιλ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές του Ην. Βασιλείου (+34%, από 97 χιλ. το 2017 σε 131 χιλ. το 2019), της Ιταλίας (+1%, από 109 χιλ. το 2017 σε 110 χιλ. το 2019) και των λοιπών (+32%, από 355 χιλ. το 2017 σε 469 χιλ. το 2019) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές της Γερμανίας (-30%, από 92 χιλ. σε 64 χιλ.) και της Ρουμανίας (-20%, από 40 χιλ. σε 32 χιλ.) μείωση.
Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% σε σύγκριση με το 2017 (από 290 εκατ. ευρώ σε 355 εκατ. ευρώ).
Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2014-2019 σημείωσαν αύξηση κατά 18% (από 174 χιλ. σε 206 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 2% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2014-2019 αύξηση κατά 14% (από 1,4 εκατ. σε 1,5 εκατ.).
Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 52% (από 11 χιλ. το 2014 σε 17 χιλ. το 2019) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 77% (από 2 χιλ. σε 4 χιλ.).

Οι συγκρίσεις με τις άλλες Περιφέρειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων:
οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2017-2019 αυξήθηκαν κατά 18% (από 31 εκατ. σε 36,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 24% (από 14,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 17,7 δισ. ευρώ το 2019). Επίσης, η Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα το 2019 αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2017, στα 482 ευρώ. Επιμέρους, η Μέση Δαπάνη κατέγραψε θετική ποσοστιαία μεταβολή σε όλες τις Περιφέρειες, με εξαίρεση τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και την Αν. Μακεδονία και Θράκη.
Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.
Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2017 και 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Θεσσαλίας
Επισκέψεις: +16%, από 694 χιλ. σε 806 χιλ.
Εισπράξεις: +23%, από 290 εκατ. ευρώ σε 355 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 418 ευρώ σε 440 ευρώ
Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2014-2019, σημείωσαν αύξηση κατά 46% (από 14,7 εκατ. σε 21,6 εκατ.).
– Κεντρικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: -7%, από 7,3 εκατ. σε 6,8 εκατ.
Εισπράξεις: +21%, από 1,9 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +30% από 255 ευρώ σε 333 ευρώ
– Νοτίου Αιγαίου
Επισκέψεις: +18%, από 5,8 εκατ. σε 6,9 εκατ.
Εισπράξεις: +42%, από 3,7 δισ. ευρώ σε 5,2 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +20% από 626 ευρώ σε 751 ευρώ
– Αττικής
Επισκέψεις: +15%, από 5,1 εκατ. σε 5,9 εκατ.
Εισπράξεις: +24%, από 2,1 δισ. ευρώ σε 2,6 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +8% από 406 ευρώ σε 438 ευρώ
– Κρήτης
Επισκέψεις: +10%, από 4,8 εκατ. σε 5,3 εκατ.
Εισπράξεις: +10%, από 3,3 δισ. ευρώ σε 3,6 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +0,4% από 678 ευρώ σε 681 ευρώ
– Ιονίων Νήσων
Επισκέψεις: +3%, από 2,97 εκατ. σε 3,05 εκατ.
Εισπράξεις: +8%, από 1,8 δισ. ευρώ σε 1,9 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 598 ευρώ σε 627 ευρώ
– Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Επισκέψεις: +184%, από 1,3 εκατ. σε 3,8 εκατ.
Εισπράξεις: +56%, από 282 εκατ. ευρώ σε 440 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -45% από 209 ευρώ σε 115 ευρώ
– Πελοποννήσου
Επισκέψεις: +24%, από 727 χιλ. σε 899 χιλ.
Εισπράξεις: +36%, από 307 εκατ. ευρώ σε 417 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +10% από 423 ευρώ σε 464 ευρώ
– Ηπείρου
Επισκέψεις: +45%, από 713 χιλ. σε 1 εκατ.
Εισπράξεις: +21%, από 216 εκατ. ευρώ σε 261 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -17% από 303 ευρώ σε 253 ευρώ
– Δυτικής Ελλάδας
Επισκέψεις: +45%, από 563 χιλ. σε 817 χιλ.
Εισπράξεις: +62%, από 159 εκατ. ευρώ σε 257 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +12% από 282 ευρώ σε 315 ευρώ
– Στερεάς Ελλάδας
Επισκέψεις: +81%, από 376 χιλ. σε 679 χιλ.
Εισπράξεις: +59%, από 113 εκατ. ευρώ σε 180 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -12% από 301 ευρώ σε 265 ευρώ
– Βορείου Αιγαίου
Επισκέψεις: -1%, από 364 χιλ. σε 359 χιλ.
Εισπράξεις: -1%, από 167 εκατ. ευρώ σε 165 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +0,5% από 458 ευρώ σε 460 ευρώ
 Δυτικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: +37%, από 222 χιλ. σε 304 χιλ.
Εισπράξεις: +68%, από 45 εκατ. ευρώ σε 76 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +22% από 203 ευρώ σε 248 ευρώ