Η Ιατρική Απεικόνιση Βόλου εγκατάστησε και δεύτερο νέο υπερσύχρονο ακτινολογικό σύστημα της εταιρίας DrGem. Το ακτινολογικό είναι αναβαθμισμένο με το σύστημα FFD Konika Minolta Aero και Aero Premium, χάρη σε αυτό ενσωματώνει πλήρως ψηφιακή τεχνολογία. Η τεχνολογία άμορφου πυριτίου και η χρήση καινοτόμων αλγορίθμων δίνει την δυνατότητα για ακόμα υψηλότερη διακριτική ικανότητα στις ψηφιακές ακτινογραφίες με ταυτόχρονη σημαντική περαιτέρω μείωση των δόσεων ακτινοβολίας. Η επεξεργασία της εικόνας γίνεται στον σταθμό εργασίας Konika Minolta CS7 με αποτέλεσμα την απόλυτη ευκρίνεια στην τελική αποτύπωση της στο film. Το σύστημα διαθέτει υψίσυχνη γεννήτρια ακτίνων-x. Η εγκατάσταση του δεύτερου ακτινολογικού συστήματος μας δίνει τη δυνατότητα για ακόμα ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
🔹Ψηφιακές ακτινογραφίες
🔹Υψηλότερη διακριτική ικανότητα
🔹Μείωση των δόσεων ακτινοβολίας
🔹Φιλικό προς τον ασθενή

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αγ. Νικολάου 9 & Δημητριάδος, 38221, Βόλος
Τ: 24210 22203
F: 24210 22207
E: iavolou@gmail.com
W: www.iavolou.gr