Η ΆΝΑΣΣΑ διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους αξονικούς τομογράφους, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας νέας τεχνολογίας 128-τομών.

Στην ΆΝΑΣΣΑ διαθέτουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους αξονικούς τομογράφους, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας νέας τεχνολογίας 128-τομών.

Δημοσιεύτηκε από Άνασσα Γενική Κλινική στις Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019