Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή, κατέθεσε, σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, διά της κοινοβουλευτικής οδού, ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό υγείας κ. Β. Κικίλια, για την θωράκιση, από τις λοιμώξεις του υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών, στις δομές παροχής υγείας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και για την αξιολόγηση των διοικητών νοσοκομείων με βάση τον περιορισμό των λοιμώξεων.
Το ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς, δυστυχώς, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1.000 θάνατοι ασθενών προκαλούνται από αυτές. Οι λοιμώξεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ως προς την αντιμετώπισή τους, από το υγειονομικό προσωπικό στις δομές παροχής υγείας, καθώς αυξάνουν τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και το κόστος νοσηλείας των ασθενών, που, συνήθως, είναι βαρέως πάσχοντες και προσβάλλονται από αυτές στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (περίπου το 55%). Εκτιμάται ότι το 5-10% των νοσηλευομένων ασθενών αναπτύσσει, τουλάχιστον, μια νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ, τυχόν, έκθεσή τους σε λοίμωξη παρατείνει τη νοσηλεία τους για περίπου 10 ημέρες.
Για τους ως άνω λόγους, η κ. Μακρή, επί θητείας της, ως υφυπουργός υγείας, το 2014, με τη με αρ. πρωτ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 (ΦΕΚ 388/Τεύχος Β/ 18-02-2014) απόφασή της, είχε προβεί στην θέσπιση ενός ειδικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, που έθετε μέτρα, όρους και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους χώρους παροχής υγείας.
Δεδομένου ότι τους τελευταίους έξι μήνες η επιδημιολογική κρίση του κορωνοϊού βρίσκεται σε έξαρση, και, συνεπώς, η εφαρμογή του ως άνω πλαισίου είναι αναγκαία περισσότερο παρά ποτέ, η κ. Μακρή παραθέτει σειρά ερωτημάτων στον αρμόδιο υπουργό, για την ενσωμάτωση των πρωτοκόλλων παρακολούθησης της επιδημίας του κορωνοϊού στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εφαρμογής του και, τέλος, της αξιολόγησης των Διοικητών του Νοσοκομείου βάσει των δεικτών των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
Βουλευτής N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 15/09/2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θέμα: Θωράκιση από τις λοιμώξεις του υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών στις δομές παροχής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και αξιολόγηση των διοικητών νοσοκομείων με βάση τον περιορισμό των λοιμώξεων.

Όπως γνωρίζετε, οι λοιμώξεις, στη χώρα μας, αποτελούν μάστιγα για τη δημόσια υγεία, αφού, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1.000 θάνατοι ασθενών προκαλούνται από αυτές. Οι λοιμώξεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ως προς την αντιμετώπισή τους, από το υγειονομικό προσωπικό στις δομές παροχής υγείας, καθώς αυξάνουν τη νοσηρότητα, τη θνητότητα και το κόστος νοσηλείας των ασθενών, που, συνήθως, είναι βαρέως πάσχοντες και προσβάλλονται από αυτές στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (περίπου το 55%). Εκτιμάται ότι το 5-10% των νοσηλευομένων ασθενών αναπτύσσει τουλάχιστον μια νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ τυχόν έκθεσή τους σε λοίμωξη παρατείνει τη νοσηλεία τους για περίπου 10 ημέρες. Παράλληλα, οι θεραπευτικές επιλογές του ιατρικού προσωπικού αποδυναμώνονται, αισθητά, λόγω της αντοχής που έχουν αναπτύξει οι υπεύθυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί σε αντιβιοτικά. Σημειώνεται ότι η χρήση αντιβιοτικών αποτελεί, ίσως, το μοναδικό όπλο καταπολέμησης των λοιμώξεων και, συνεπώς, η κακή και υπερβολική τους χρήση μπορεί να αποβεί ανασταλτικός παράγοντας στη μείωση ή/και στην εξάλειψη της εμφάνισής τους. Η ως άνω κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι Έλληνες ασθενείς λαμβάνουν αντιβιοτικά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να θωρακισθούν τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και οι ασθενείς στις δημόσιες δομές παροχής υγείας καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές, από τις λοιμώξεις, η Ελλάδα, προχώρησε, ήδη από το 2014, στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ειδικού πλαισίου, αυτού που περιγράφεται στη με αρ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας» (ΦΕΚ 388/Τεύχος Β/ 18-02-2014). Η ως άνω απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει την υιοθέτηση στρατηγικής και πολιτικής για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, την εκπόνηση ετήσιου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής, την αποτύπωση ιατρονοσηλευτικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών διαχείρισης και αντιμετώπισης επιδημικών εξάρσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού πρόληψης ανά νοσοκομείο και τον ενισχυμένο ρόλο των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
ΕΠΕΙΔΗ τους τελευταίους έξι μήνες, η αναγκαιότητα θωράκισης από την έξαρση της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, τόσο του υγειονομικού προσωπικού όσο και των ασθενών των δημοσίων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των ιδιωτικών κλινικών και των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών, γίνεται περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ, ιδίως στα νοσοκομεία αναφοράς COVID – 19,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Σε ποιες δραστικές ενέργειες προέβη ώστε να συμπεριληφθούν στο ετήσιο σχέδιο δράσης και παρακολούθησης κάθε δομής παροχής υγείας και, κυρίως, των νοσοκομείων αναφοράς COVID-19, που προβλέπεται από την Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας με αρ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014, τα μέτρα και οι ενέργειες για τις διαδικασίες διαχείρισης και αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού, στο σύνολό τους, ακόμη και για την αποτύπωση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των εργαζομένων στη σίτιση;
  2. Σε ποιες πρόσθετες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν και να ελέγχουν, αδιαλείπτως, την εφαρμογή της με αρ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας με ενσωμάτωση των σχετικών για την επιδημία του κορωνοϊού;
  3. Εάν στην αξιολόγηση των Διοικητών του Νοσοκομείου θα ληφθεί υπόψη και η απόδοσή τους όσον αφορά στον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων;
    Η ερωτώσα Βουλευτής

Ζέττα Μ. Μακρή