Απόφοιτες του Ελληνογαλλικού Γυμνασίου με τους καθηγητές τους το 1954

Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

Η Γαλλική σχολή των καθολικών Καλογραιών του Τάγματος του «Αγ. Ιωσήφ της Εμφανίσεως», εγκαταστάθηκε στον Βόλο στις 16 Ιουλίου 1904. Το Τάγμα δημιουργήθηκε στη Γαλλία το 1832, ασκώντας στις χώρες εγκατάστασής του φιλανθρωπικό και, κυρίως, εκπαιδευτικό έργο.
Η σχολή στον Βόλο από το 1909 λειτουργεί στο ιδιόκτητο εκπαιδευτήριο στη συμβολή των οδών Δον Δαλεζίου, Ρ. Φεραίου και Σπυρίδη. Το μεγαλοπρεπές κτήριο αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πόλη και στέγασε το σχολείο, το οικοτροφείο, τη μοναστική κοινότητα και χώρους περίθαλψης και κοινωνικών παροχής υπηρεσιών κατά τον Α’ και Β΄ Παγκοσμίους πολέμους. Μετά τους σεισμούς του 1955 στην ίδια θέση ανεγέρθηκε το νέο διδακτήριο, που στέγασε το Γυμνάσιο (γνωστό περισσότερο ως «Ελληνογαλλικό») και σήμερα στεγάζει το Δημοτικό σχολείο, το οποίο συντηρεί ιστορικές μνήμες και προσδίδει ζωντάνια και συνέχεια στο έργο των Αδελφών του Αγίου Ιωσήφ.

(Οι πληροφορίες και οι εικόνες προέρχονται από το «εν Βόλω» τχ 11, αφιέρωμα: Εκπαίδευση, που διατίθεται αποκλειστικά από το πωλητήριο στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου)

Το πρώτο κτήριο της Σχολής Καλογραιών στον Βόλο

Πηγή: Δίκτυο Μουσείων Δήμου Βόλου FB