Στο Θερμοκηπιακό Πάρκο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεναγήθηκε ο Πρύτανης Ζήσης Μαμουρης, ο οποίος έκανε της εξής ανάρτηση:

“Θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή: του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Νίκο Κατσούλα και τους συνεργάτες του για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο θερμοκηπιακό πάρκο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μία πολύ σημαντική κοιτίδα υψηλής εφαρμοσμένης έρευνας του Πανεπιστημίου με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές και, κυρίως, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”.