ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Δημιουργία Συλλόγου Φίλων του Σουρλιγκείου Ιδρύματος (Γηροκομείου) Καναλίων.

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου σας προσκαλούμε στην πρώτη συνάντηση για τη δημιουργία συλλόγου “Φίλων Σουρλιγκείου Ιδρύματος”, και ώρα 20:00μ.μ στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν Αναλήψεως του Χριστού στον Βόλο.

Η τοπική κοινωνία θέλει και μπορεί να στηρίζει το Γηροκομείο Καναλίων και να συνεργάζεται για το κοινό όφελος.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα εξής:
1) Κείμενο Αρχών και στόχων του Συλλόγου.
2) Πρόταση καταστατικού.
3) Τρόπος εγγραφών και συμμετοχής στο σύλλογο.
4) Άλλα θέματα ως κυρίαρχη και ενεργή ομάδα μελών ενός αυτόνομου συλλόγου.

Εκ’ μέρους του Δ.Σ του Ιδρύματος:
Ο Διευθυντής – Μόσχος Ιωάννης