Με υπερβάσεις των επικίνδυνων αιωρουμένων σωματιδίων PM 2,5 & PM 10 ξεκίνησε η μετάδοση των on line μετρήσεων χθες του Σταθμού Μέτρησης της ατμόσφαιρας της Περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ στο κέντρο του Βόλου. Το πρόβλημα την χθεσινή ημέρα εντοπίζεται τις νυχτερινές ώρες όπου οι υπερβάσεις των PM2,5 σωματιδίων είναι διπλάσιες των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ υπερβάσεις παρατηρούνται και στα PM 10 το πρωί στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι σήμερα, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει όρια ποιότητας του αέρα μόνον για τα PM 10 (Οδηγία 1999/30/EK). Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος (EEA), τα ποσοστά του αστικού πληθυσμού που εκτέθηκε σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το 24ωρο όριο (50 µg/m3 που επιτρέπεται να ξεπερασθεί το πολύ 35 μέρες το χρόνο

Στις ΗΠΑ, η EPA έχει θέσει όρια, τόσο για τα PM10 (50 μg/m3 – μέση τιμή 3ετίας), όσο και για τα PM2.5 (15 μg/m3 μέση τιμή 3ετίας, 65 μg/m3 – 24ωρη τιμή, μέση τιμή 3ετίας για το 98ο εκατοστημόριο).

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ON LINE ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΔΩ: https://www.thessaly.gov.gr/data/exyp/rypoi/%CE%A0%CE%95%20%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%A0%CE%95%20%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.txt