Του Κώστα Γαργάλα

Τέως Δημοτικού Συμβούλου Βόλου


Είναι γνωστό πως ο ΣΥΔΙΣΑ, ο διαδημοτικός δηλαδή Φορέας Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων του Βόλου κλπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν διαψεύστηκαν, εκτίμησε πως ο ΧΥΤΑ (ΧΥΤΥ) Βόλου σε πέντε χρόνια θα είναι σχεδόν «φουλαρισμένος» και γι’ αυτό τον Σεπτέμβρη του 2019 έλαβε απόφαση να ανατεθεί σε μελετητή η σύνταξη φακέλου για την νέα ΕΠΕΚΤΑΣΗ του. Είναι επίσης γνωστό πως τον πρώτο λόγο και την κύρια ευθύνη για ότι συμβαίνει στον ΧΥΤΑ έχει ο Δήμος Βόλου με την εκάστοτε Δημοτική του Αρχή που σήμερα είναι η Αρχή Λούλη- Μπέου. Την ίδια όμως ώρα που η αναγκαιότητα χώρου στον ΧΥΤΑ, λόγω της κάκιστης και ουσιαστικά ανύπαρκτης ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων από την σημερινή και χθεσινή Δημοτική Αρχή, προκύπτει ως απαίτηση για την ομαλή λειτουργία της πόλης, την ίδια ώρα ο ίδιος ΣΥΔΙΣΑ αποφασίζει να δεχθεί άλλους 1440 τόνους σκουπιδιών κατ’ έτος από την Τρίπολη της Πελοποννήσου. Και τελικά δεν φτάνει που με την καύση των απανταχού προερχόμενων σκουπιδιών στα καμίνια της ΑΓΕΤ ο Βόλος επιχειρείται να γίνει ο αποτεφρωτήρας της Ευρώπης αλλά ταυτόχρονα , σαν συντονισμένα κάπως, επιχειρείται να γίνει και ο υποδοχέας των σκουπιδιών της Ελλάδας. Κι εκεί που όλοι οι εχέφρονες πολίτες και ομάδες πολιτών συζητούν να εφαρμοστεί μια πολιτική συρρίκνωσης των αστικών αποβλήτων στην περιοχή μας ,με ευρεία διαλογή στην πηγή , ανακύκλωση, ανάκτηση και κομποστοποίηση, η Δημοτική τους Αρχή άλλα σχέδια απεργάζεται. Τα ακριβώς αντίθετα. Μέγιστη δηλαδή παραγωγή σκουπιδιών, αύξηση της ποσότητας αυτών με μεταφερόμενα από άλλα μέρη της Ελλάδας, δημιουργία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Παραγωγής SRF κι όχι RDF (έχει την σημασία της η ονομασία) με τελική κατάληξη του παραγόμενου υλικού καύσης στους φούρνους της ΑΓΕΤ ή και άλλου εργοστασίου που πιθανόν να ιδρυθεί εν τω μεταξύ. Και μετά απ’ όλα αυτά βρείτε εσείς που σταματά το παράδοξο για να σας πω εγώ που αρχίζει η πολιτική απατεωνιά και ενδεχομένως συμπαιγνία.

Πηγή: FB