Εντός ορίων οι διοξίνες στην ΑΓΕΤ. Οnline λειτουργία του Αυστριακού συστήματος Dioxin Monitoring System

Όπως ενημερώνει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της: «Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και εγκατέστησε στο εργοστάσιο του Βόλου το σύστημα Dioxin Monitoring System του Αυστριακού οίκου Monitoring Systems GmbH.

Το σύστημα διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, συνεχή δειγματοληψία μακράς διάρκειας των απαερίων καύσης του κλιβάνου προς μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια και έχει ήδη εγκατασταθεί/ δοκιμασθεί σε άλλες 154 εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο.

Το Dioxin Monitoring System λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV) ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου δειγματοληψίας διοξινών (ΕΝ 1948-1).

Η κάθε δειγματοληψία θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα ώστε με δώδεκα (12) δειγματοληψίες σε ετήσια βάση να ελέγχεται πλήρως η λειτουργία του περιστροφικού κλιβάνου. Η μέτρηση των δειγμάτων διενεργείται από διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, στην υλοποίηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων».

Ανάλυση: 29/11/2018 08:53 – 05/12/2018 13:34

TEQ – PCDD/ PCDF (ng/Nm3)
0.00008
(Μέγιστο όριο*: 0.1 ng/Nm3)

Περίοδος Δειγματοληψίας: 29/11/2018 08:53 – 05/12/2018 13:34

Εργαστήριο μέτρησης δείγματος: Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Αρ. Δείγματος 6190)

Παρατηρήσεις: Εντός ορίου*Όρια βάσει περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).Στην παρακάτω διεύθυνση οι πολιτες έχουν on line πρόσβαση στο σύστημα μέτρησης : http://heracles-footprint.gr/ergostasio-voloy

Προηγούμενο άρθροΠροφασίστηκε(;)έκτακτη δουλειά σε υπουργείο ο Αγοραστός. Άφησε μόνο τον Μπέο στη κοινή συνεντευξη
Επόμενο άρθροΕπιλογή Ευθύνης: «Πολιτικό ναυάγιο σε βούρκο»