Αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφηκε σήμερα στον Βόλο. Συγκεκριμένα για πρώτη φορά στην περιοχή καταγράφηκαν 33 κρούσματα. Τα οχτώ κρούσματα αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων καθώς και ταξιδιωτών
εξωτερικού και εξετάστηκαν ένα στο Κέντρο Υγείας Βόλου και επτά σε ιδιωτικά εργαστήρια, ενώ 25 ακόμη κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας, τρία στο Νοσοκομείο Βόλου και είκοσι δύο σε ιδιωτικά εργαστήρια.
Σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

-Στην περιοχή των Τρικάλων
Καταγράφηκαν 8 νέα κρούσματα Covid -19.
Όλα τα κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων, επτά σε ιδιωτικά εργαστήρια και ένα στο Γ.Ν. Τρικάλων.

-Στην περιοχή της Λάρισας
Καταγράφηκαν 66 νέα κρούσματα Covid -19.
17 κρούσματα προέρχονται από συρροές κρουσμάτων σε ιδιωτικές κλινικές της Λάρισας ενώ 8 ακόμη κρούσματα προέρχονται από επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τέλος 41 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων, δεκαοκτώ σε
ιδιωτικά εργαστήρια, δεκαέξι στο Γ.Ν. Λάρισας και επτά στο Π.Γ.Ν. Λάρισας.

-Στην περιοχή της Καρδίτσας
Καταγράφηκαν 25 νέα κρούσματα Covid -19.
6 κρούσματα σχετίζονται με συρροές κρουσμάτων στο Κέντρο Υγείας και στη χορωδία Μουζακίου και προέκυψαν κατόπιν Ιχνηλατήσεως ενώ 10 ακόμη κρούσματα
προέρχονται από επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα και εξετάστηκαν οκτώ στο Γ.Ν Καρδίτσας, ένα σε ιδιωτικό εργαστήριο και ένα προέκυψε κατόπιν Ιχνηλατήσεως. Επιλογικά, 9 κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας, οκτώ στο Γ.Ν. Καρδίτσας και ένα σε ιδιωτικό εργαστήριο.