Σε αναρτηση του ο Αλέξανδρος Καοανιαρης ενημερώνει για το πρώτο παραδοτέο για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μαγνησία από το φορέα πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός».

“Εχω την τιμή, σημειώνει, να υπογράφω τα κείμενα και την συν-επιμέλεια με τον Νίκο Τσούκα για το ημερολόγιο-έκδοση με τίτλο «Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Εκπαίδευση στο Πήλιο πριν την Επανάσταση του 1821. Τεκμήρια μέσα από τους θησαυρούς των Πηλιορείτικων Δημόσιων Ιστορικών Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών»
Η έκδοση αποτελεί μια κορυφαία συνεργασία της «Μαγνήτων Κιβωτού» και των Πηλιορείτικων Δημόσιων Ιστορικών Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών.
Η έκδοση εστιάζει την περίοδο 1750-1821, στη Μαγνησία όπου παρατηρήθηκε έντονη πνευματική δραστηριότητα: ιδρύθηκαν Σχολές, όπως αυτές της Ζαγοράς και των Μηλεών, αποκτήθηκαν σπάνιες εκδόσεις και εποπτικά μέσα διδασκαλίας από σημαντικές δωρεές επιφανών Ελλήνων, μελετήθηκαν οι Θετικές Επιστήμες. Έτσι και στη Μαγνησία, ο «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» θα συνδεθεί με ένα πνευματικό κίνημα που είχε κύριο αίτημα την παιδεία των Ελλήνων και θα εκφραστεί από ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο Ιωάννης Πρίγκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος ο Γ’, ο Ρήγας Βελεστινλής, ο Άνθιμος Γαζής, ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς (Δημητριείς).